Abstract inzenden 

 

Het inzenden van een programmabijdragen is niet meer mogelijk! 

Namens de congrescommissie hartelijk dank voor het inzenden van uw programmabijdragen ten behoeve van het 14e Nationaal Gerontologiecongres.  

Inzenders ontvangen rond 15 juni 2017 bericht over eventuele acceptatie.                                  

                                                             download abstract richtlijnen