Algemene informatie


Datum en locatie

3 november 2017
Hotel & Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
0318-750300
www.reehorst.nl

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor onderzoekers, beleidsmakers, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, ouderenpsychologen, geriatrisch verpleegkundigen, gezondheidsbevorderaars, preventiemedewerkers, politici en andere betrokkenen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door: 

• Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) met 7 punten 
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 6 punten