VERNIEUWING IN VEROUDERING

Op vrijdag 3 november 2017 wordt voor de 14e keer het Nationaal Gerontologiecongres georganiseerd. Er staat u deze dag een boeiend programma te wachten met als thema ‘Vernieuwing in veroudering’.

We worden ouder dan ooit. We hebben er nieuwe levenstijd bij gekregen. De Nederlandse samenleving bestaat dan ook voor een steeds groter deel uit mensen met een hoge leeftijd. Dit brengt nieuwe  wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken met zich mee. Vraagstukken als: Hoe ziet die nieuwe levenstijd er uit? 
Hoe ‘verlengde levensduur’- bestendig is onze maatschappij? Bijvoorbeeld qua inrichting van huisvesting, opleiding, werk, financiën, participatie? Hoe houden we daarbij rekening met de grote diversiteit van het oudere deel van de bevolking in termen van gezondheidsbeperkingen, gezondheidsvaardigheden, sociale klasse, etniciteit, zingeving, participatiemogelijkheden en –wensen? En wat betekent dit alles voor preventie?
 
Laat u op 3 november inspireren en informeren over de laatste inzichten op deze en vele andere onderwerpen. U kunt deelnemen aan wetenschappelijke lezingen en praktijkgerichte workshops, u ontmoet experts, u kunt netwerken………. en nog veel meer.
 
Het 14e Nationaal Gerontologiecongres is dé ontmoetingsplek voor iedereen die de gezondheid en het welzijn van ouderen belangrijk vindt. Bent u onderzoeker of docent op een universiteit, hogeschool, kennisinstituut of praktijkinstelling, bent u (beleids)medewerker bij een organisatie, gemeente of landelijke overheid, of heeft het onderwerp uw interesse? U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Congrescommissie

Het 14e Nationaal Gerontologiecongres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie - Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS; www.gerontologie.nu).  

Rixt Zijlstra (NVG-KNOWS; Maastricht University) - voorzitter
Susan Picavet (NVG-KNOWS; RIVM)
Tali Spiegel (Utrecht University )
Alice van Gent (VWS)
Astrid Dooremalen (zelfstandig Toegepast Gerontoloog)
Annemien Haveman (GGD Noord- en Oost-Gelderland)
Lisette de Groot (WUR)

 


Twitter

354206903125041152

Locatie

Hotel & Congrescentrum De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede