Prijzen 

De volgende drie prijzen ter ondersteuning van de Gerontologie worden uitgereikt: 

Professor Schreuder werd in 1968 de eerste bijzonder hoogleraar op het terrein van de gerontologie in Nederland. Hij werd benoemd aan de Universiteit van Utrecht. Bij zijn afscheid in 1972 eerde de Nederlandse Vereniging van Gerontologie hem met het instellen van de Schreuderprijs.

In 2001 is door twee gebeurtenissen de professor Joep Munnichs Scriptieprijs ingesteld. De eerste gebeurtenis was de opheffing van de Stichting Ouderdom en Levensloop. Deze stichting heeft gedurende vele jaren in samenwerking met uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum de reeks Cahiers Ouderdom en Levensloop voortgebracht. De stichting heeft aan de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS) een bedrag beschikbaar gesteld om een scriptieprijs in te stellen. De tweede gebeurtenis was het overlijden van professor Munnichs, emeritus hoogleraar Psychogerontologie aan de KU Nijmegen. Joep Munnichs was pionier op het gebied van de gerontologie in Nederland, met name binnen de psychologische discipline. Hij was voorzitter van de Stichting Ouderdom en Levensloop en bovendien erelid van de NVG-KNOWS. De NVG-KNOWS heeft daarom besloten om de prijs naar Joep Munnichs te vernoemen.

Het bestuur van NVG-KNOWS gebruikt een deel van de nalatenschap van mevrouw Janneke Witsenburg ter bevordering van de gerontologie door het instellen van de Janneke Witsenburg Posterprijs. De Janneke Witsenburg Posterprijs wordt uitgereikt aan de hoofdindiener van de beste poster van het Nationaal Gerontologie Congres. 

Voor meer informatie, bezoek de website van NVG-KNOWS: www.gerontologie.nu