arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

16e Nationaal Gerontologiecongres

Een ‘decade of healthy ageing’ Droom of realiteit?

Dank voor uw deelname!

Een ‘decade of healthy ageing’ – droom of realiteit?

De jaren tussen 2021 en 2030 zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen als ‘decade of healthy ageing’. In deze periode werken o.a. regeringen, het maatschappelijk middenveld, professionals, de academische wereld, de media en de particuliere sector samen om de levens van ouderen, hun gezinnen en de gemeenschappen waarin ze leven te verbeteren (WHO, 2020). Dit gebeurt aan de hand van vier speerpunten, namelijk het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, het koesteren en inzetten van vaardigheden van oudere personen, volledige toegang voor oudere personen tot preventieve, curatieve en palliatieve zorg en toegankelijkheid van langdurige zorg.

De ‘decade of healthy ageing’ is het thema van het nationaal gerontologiecongres 2022. De door de WHO opgestelde speerpunten vormen een mooi streven om aan te werken, maar hoe gaat dat in zijn werk? Welke stappen zijn al gezet? Hoe realistisch zijn de doelen? Welke rol ligt er voor professionals en onderzoekers in de gerontologie? Over deze en andere vragen gaan we de dialoog aan. Met andere woorden, de ‘decade of healthy ageing’ is dat een droom of een realiteit?

Het 16e Gerontologiecongres wordt gesponsord door:

Ontwerp zonder titel (2)
Ontwerp zonder titel (1)
Ontwerp zonder titel