arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inschrijving

vóór 1 augustus 2022 Na 1 augustus 2022
NVG-KNOWS leden € 195,- € 295,-
Niet-leden € 295,- € 395,-
Studenten* € 95,- € 95,-
NVG-KNOWS leden en promovendi die meedingen naar de Janneke Witsenburgprijs € 195,- € 195,-

Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 9 september 2022 vindt restitutie plaats onder aftrek van € 35 administratiekosten. Na deze datum is uw inschrijving bindend en zijn de kosten volledig verschuldigd. Overdracht van uw registratie naar een collega is dan nog wel een mogelijkheid. Neemt u hiervoor contact op met het congressecretariaat.

* Voltijdstudenten dienen een kopie van hun studentenkaarten per e-mail als bewijs in te dienen.