arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij:
• Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en
artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) met 5 punten
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 5 punten
• Verpleegkundig Specialisten Register met 5 punten