arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie
De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
0318-750300
www.reehorst.nl

Deelnemende vereniging
NVG-KNOWS
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: kennisnetwerk ouder worden en samenleving
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur
nvg@solcon.nl

Congrescommissie
• Susan Picavet, voorzitter congrescommissie, penningmeester NVG-KNOWS, Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
• Rixt Zijlstra, secretaris NVG-KNOWS, Universiteit Maastricht
• Eric Schoenmakers, bestuurslid NVG-KNOWS, Fontys Hogeschool
• Franka Bakker, Hogeschool Windesheim
• Lena Sialino, Vrije Universiteit Amsterdam
• Lisette de Groot, Wageningen University & Research
• Noortje Kloos, Universiteit Twente
• Saskia van Zijl, student Toegepaste Gerontologie, Fontys Hogeschool

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door:
• Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en
artsen voor verstandelijk gehandicapten) met 7 punten
• V&VN Verpleegkundig Specialisten met 6 punten
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 6 punten