arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie
De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
0318-750300
www.reehorst.nl

Deelnemende vereniging
NVG-KNOWS
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: kennisnetwerk ouder worden en samenleving
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur
nvg@solcon.nl

Congrescommissie
Franka Bakker, Windesheim
Noortje Kloos, Universiteit Twente
Lisette de Groot, WUR
Susan Picavet, penningmeester NVG-KNOWS, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Lena Sialino, VU
Eric Schoenmakers, bestuurslid NVG-KNOWS,, Fontys Hogeschool
Rixt Zijlstra, secretaris NVG-KNOWS, Universiteit Maastricht
S. Zijl