Late breaker abstract inzending

Presenteer de nieuwste resultaten van uw onderzoek tijdens het Gerontologiecongres!

 

Late breaker abstract inzending

Een late breaker abstract inzending komt in aanmerking voor een poster presentatie.  Posters worden in een aparte sessie van circa 50 minuten gepresenteerd.  Wanneer u wilt meedingen naar de Janneke Witsenburg posterprijs kunt u dat vermelden.

Deadline: vrijdag 2 augustus a.s.

Vereisten indienen individuele abstracts

– 1 abstract van maximaal 250 woorden
– Meerdere auteurs mogelijk
– Affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)
– Een indiener / eerste auteur van een poster moet gedurende de presentatie bij de poster aanwezig te zijn.

Opmaak
Indeling abstract:

  • Achtergrond
  • Methode
  • Resultaten
  • Conclusies