Workshop of symposium

Drie rondes verspreid over de dag worden symposia of workshops gehouden.

Elk symposium duurt 60 minuten en bestaat uit tenminste drie samenhangende presentaties of een workshop met een inleiding en een actieve component. In elk symposium moet minimaal 15 minuten tijd zijn voor een plenaire discussie.

Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid dient ook de theoretische achtergrond en wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Kortom, een workshop moet een theoretisch en interactief deel kennen. Elke workshop duurt 60 minuten, inclusief minimaal 15 minuten voor een plenaire discussie of interactie.

Deadline: 1 april 2024

Individuele presentatie

Een individuele presentatie kan bestaan uit een mondelinge of poster presentatie. Mondelinge presentaties worden samengevoegd tot een set van bijdragen die samen 60 minuten duren. Posters worden in een aparte sessie van circa 60 minuten gepresenteerd. De congrescommissie bepaalt of een bijdrage een individuele presentatie of poster wordt. U kunt uw voorkeur aangeven. Wanneer u wilt meedingen naar de Janneke Witsenburg posterprijs kunt u dat vermelden. In dat geval wordt uw bijdrage als bijdrage voor een poster overwogen.

Deadline: 1 april 2024

Vereisten indienen symposium

1 algemeen integraal abstract:
–  maximaal 250 woorden
–  maximaal 2 auteurs (voorzitters/initiatiefnemers van het symposium)
–  affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)

Tenminste 3 deel abstracts:
– maximaal 250 woorden per deelabstract
– meerdere auteurs mogelijk per deelabstract
– affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)

Opmaak
Het algemeen integraal abstract bevat geen kopjes.

Indeling deelabstracts (alle deel abstracts dienen in één bestand te staan):

 • Titel
 • Naam spreker(s) (zonder affiliaties)
 • Achtergrond
 • Methode
 • Resultaten
 • Conclusies

Vereisten indienen workshop

– 1 abstract van maximaal 300 woorden

Opmaak
Indeling abstract:

 • Titel van de workshop
 • Namen en organisatie(s) workshopleiders
 • Achtergrond/thema workshop
 • Opzet van de workshop
 • Wat deelnemers tijdens de workshop leren/morgen in de praktijk kunnen gebruiken.

Vereisten indienen individuele abstracts

– 1 abstract van maximaal 250 woorden
– Meerdere auteurs mogelijk
– Affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)
– Een indiener / eerste auteur van een poster moet gedurende de presentatie bij de poster aanwezig te zijn.

Opmaak
Indeling abstract:

 • Achtergrond
 • Methode
 • Resultaten
 • Conclusies