arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Oproep tot programmabijdragen

Een ieder wordt uitgenodigd tot het indienen van een voorstel voor symposia, workshop of individuele bijdrage.
Alle voorstellen moeten gebaseerd zijn op recente onderzoeks- of projectresultaten.
Programmabijdragen kunnen worden in gediend volgens deze vereisten.

De deadline voor inzending was 31 mei 2019 – het is niet meer mogelijk om in te zenden.

Symposium of workshop – In drie rondes worden deze gehouden. Elk symposium duurt 60 minuten en bestaat uit tenminste drie samenhangende presentaties of een workshop met een inleiding en een actieve component. In elk symposium moet minimaal 15 minuten tijd zijn voor een plenaire discussie. Bij een workshop staat onderlinge interactie centraal.

Individuele presentatie – Individuele bijdragen kunnen mondelinge of poster presentaties zijn. Mondelinge presentaties worden in een paar sessies gebundeld. Posters worden in een aparte sessie van circa een uur gepresenteerd; auteurs van posters worden geacht gedurende deze sessie bij de poster aanwezig te zijn.