arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Oproep tot programmabijdragen

Deadline: U kunt tot en met 23 maart 2024  (23.59 uur) abstracts indienen voor programmabijdragen voor het 17e Nationaal Gerontologiecongres op vrijdag 4 oktober 2024, 1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch
Vanaf half december is het mogelijk om uw bijdrage in te sturen.

Voorwaarden

Het indienen van een abstract betekent dat u bekend bent met de volgende voorwaarden:

▪ Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur(s) daadwerkelijk deelneemt aan het congres, dat u op de hoogte bent van de kosten die hiermee samenhangen en dat alle auteurs zijn/haar toestemming geven voor publicatie van het abstract op de webpagina van het congres en in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
▪ Alle auteurs hebben het abstract gelezen, de inhoud goedgekeurd en ingestemd te worden opgenomen als medeauteurs.
▪ Abstracts zijn onbevooroordeeld en belangenconflicten dienen te worden vermeld. Hiertoe vragen wij u – indien uw symposiumbijdrage wordt geaccepteerd – alle presentaties op het congres aan te vangen met een dia over (potentiële) belangenverstrengeling.

Abstract module: Abstracts kunnen ingediend worden via abstract modules door op onderstaande buttons te klikken. Na het aanmaken van een login, kunt u uw bijdrage invoeren. (symposium, workshop, abstract voor poster of mondelinge presentatie)

Beoordeling abstracts: Alleen abstracts die aan de vereisten voldoen worden meegenomen in het beoordelingsproces. Alle bijdragen moeten gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten naar bijvoorbeeld nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Criteria die in het beoordelingsproces gehanteerd worden zijn: inhoudelijke kwaliteit, schrijfkwaliteit, vernieuwing, passend bij het thema, samenhang en samenwerking (bijvoorbeeld vertegenwoordiging van verschillende instituten).

Acceptatie: Inzenders ontvangen rond 15 juni 2022 bericht over eventuele acceptatie.

Symposia

Elk symposium bestaat uit tenminste drie samenhangende presentaties en duurt in totaal 60 minuten. In elk symposium moet minimaal 15 minuten tijd zijn voor een plenaire discussie. Idealiter belicht een symposium een thema van verschillende kanten, kent het een multidisciplinaire opzet en een vernieuwend thema, en zijn bijdragen afkomstig van verschillende instituten.
Voor een symposium dient u in:
– 1 algemeen integraal abstract:
o maximaal 250 woorden
o maximaal 2 auteurs (voorzitters/initiatiefnemers van het symposium)
o affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)
– tenminste 3 abstracts (1 per symposiumbijdrage)
o maximaal 250 woorden per abstract
o meerdere auteurs mogelijk per abstract
o affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)

Voor elk abstract gelden ook de algemene vereisten voor de opmaak – zie bijlage onderaan deze pagina.

Workshop

In drie rondes verspreid over de dag worden symposia of workshops gehouden. Behandel in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid dient ook de theoretische achtergrond en wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Kortom, een workshop moet een theoretisch en interactief deel kennen. Elke workshop duurt 60 minuten, inclusief minimaal 15 minuten voor een plenaire discussie of interactie.

Voor een workshop dient u in:
– 1 algemeen integraal abstract
– maximaal 300 woorden (inclusief de theoretische achtergrond en de inhoud van de workshop (onderwerp, doelstelling))
-maximaal 2 workshopleiders – affiliaties van de workshopleiders hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)

Voor elk abstract gelden ook de algemene vereisten voor de opmaak – zie bijlage onderaan deze pagina.

Individuele presentatie

Een individuele presentatie kan bestaan uit een mondelinge of poster presentatie. Mondelinge presentaties worden samengevoegd tot een set van bijdragen die samen 60 minuten duren. Posters worden in een aparte sessie van circa 60 minuten gepresenteerd. De congrescommissie bepaalt of een bijdrage een individuele presentatie of poster wordt. U kunt uw voorkeur aangeven. Wanneer u wilt meedingen naar de Janneke Witsenburg posterprijs kunt u dat vermelden. In dat geval wordt uw bijdrage als bijdrage voor een poster overwogen.

Een indiener / eerste auteur van een poster moet gedurende de presentatie bij de poster aanwezig te zijn.

Voor een individuele presentatie dient u in:
– 1 abstract
– maximaal 250 woorden
– meerdere auteurs mogelijk
– affiliaties van de auteurs hebben maximaal 1 instituut gevolgd door plaats (indien internationaal ook land benoemen)

Voor elk abstract gelden ook de algemene vereisten voor de opmaak – zie bijlage onderaan deze pagina.

Abstract richtlijnen PDF

Klik hier of op onderstaande afbeelding om de abstract richlijnen in PFD te downloaden.