arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Oproep tot programmabijdragen

Vanaf begin 2019 is het mogelijk om programmabijdragen in te zenden.

Deadline voor inzending: vrijdag 31 mei 2019

Een ieder wordt uitgenodigd tot het indienen van een voorstel voor symposia of posters. Alle presentaties moeten gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, naar bijvoorbeeld
nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk.

Symposia
In drie rondes worden symposia gehouden. Elk symposium bestaat uit tenminste drie
samenhangende presentaties en duurt 70 minuten. In elk symposium moet minimaal
15 minuten tijd zijn voor een plenaire discussie.

Posters
Posters worden in een aparte sessie van circa een uur gepresenteerd; auteurs van posters
worden geacht gedurende de presentatie bij de poster aanwezig te zijn.