arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

Abstracts
De abstracts van de sprekers waarvan toestemming is verkregen, zijn gepubliceerd op de website van Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie en te bekijken via deze link.

vrijdag 14 okt

09:00

Ontvangst

Opening

09:30

Opening

Dr. Eric Schoenmakers, voorzitter congrescommissie, bestuurslid NVG-KNOWS, Fontys Hogeschool

Over NVG-KNOWS

Martijn Huisman, voorzitter NVG-KNOWS, Vrije Universiteit Amsterdam

Keynote: Sprakeloos. Ruimte maken voor verzwegen kennis in gerontologisch onderzoek

Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie, LUMC, Leiden, directeur-bestuurder Leyden Academy on Vitality and Ageing

Tineke Abma is hoogleraar Ouderenparticipatie in het Leids Universitair Medisch Centrum en Directeur-bestuurder van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het is haar missie om een bijdrage te leveren aan de participatie en sociale inclusie van ouderen in onze verouderende samenleving. Zij doet dat via participatief actieonderzoek, waar zij met internationale collega’s een handboek over schreef getiteld ‘Participatory Research for Health and Social Wellbeing’ (Springer Nature, 2019).

Tineke Abma-2019-by Harmen de Jong

10:30

Postersessie & ochtendpauze

Parallelronde 1

11:20-12:20

S1 Naar een sociale netwerkrichtlijn voor ouderen

Crétien van Campen, Netherlands Institute for Social Research, SCP & Eric Schoenmakers, Fontys Hogeschool

S2 Samen werken aan persoonsgerichte zorg: participatief actieonderzoek en co-creatie in het verpleeghuis

Simone de Bruin, Hogeschool Windesheim, Marleen Dohmen, Leyden Academy, Mireille Donkervoort, Hogeschool Windesheim & Annerieke Stoop, Tranzo, Tilburg University

S3 Samenwerking in herkennen en ondersteunen van zingeving-gerelateerde vragen

Franka Bakker, Hogeschool Windesheim, Susan Hupkens, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam & Aliza Damsma Bakkerk, Lectoraat Zorg en Zingeving, Hogeschool Viaa, Zwolle

S4 Papersessie: Onderzoek naar preventie en ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen

Zie meer info

4.1 Collectieve preventie in de wijk in samenwerking met thuiszorg
Regina Kuppen, Leyden Academy

4.2 De prevalentie van niet-farmacologische interventies bij ouderen met thuiszorg in zes Europese landen
Eline Kooijmans, Amsterdam UMC

S5 Papersessie: Onderzoek naar cognitie en brein

Zie meer info

5.1 Veranderbare risicofactoren en achteruitgang in verwerkingssnelheid
Eva Jaarsma, RIVM

5.2 “De APOE locus is gelinkt aan cognitieve achteruitgang: 20-jaar follow-up in de Doetinchem Cohort Studie”
Liset Rietman, RIVM

5.3 Hebben ouderen uit Okinawa een “jonger brein” dan ouderen uit Nederland?
Andre Aleman, UMCG

W1 Hoe doe je onderzoek samen met mensen met dementie met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers?

Geraldine Visser, Windesheim University of Applied Sciences & Carolien Smits, Pharos: Expertisecentrum gezondheidsverschillen

12:25

Middagpauze

Parallelronde 2

13:30-14:30

S6 Veerkracht als positieve benadering in ouderenonderzoek

Geeske Peeters, Radboudumc, Natasja van Schoor, Amsterdam UMC & Martijn Huisman, voorzitter NVG-KNOWS, Vrije Universiteit Amsterdam

S7 SEE ME: Sociale insluiting door zinvol ouder worden

Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek (UvH), Wander van der Vaart, Universiteit voor Humanistiek (UvH), Tinie Karol, Vrije Universiteit Brussel (VUB) & Daan Duppen, Vrije Universiteit Brussel (VUB)

S8 De druk op mantelzorg neemt toe: consequenties voor onderzoek en beleid

Marjolein Broese van Groenou, Jens Abbing, Joukje Swinkels, Maura Gardeniers Vrije Universiteit, Amsterdam

S9 Papersessie: Onderzoek naar innovatie in het verpleeghuis

Zie meer info

9.1 Moreel ethisch leren in het verpleeghuis
Charlotte van den Eijnde, Leyden Academy On Vitality And Ageing

9.2 Een Overzicht van Innovatieve Zorgomgevingen Voor Ouderen als Alternatief voor het Reguliere Verpleeghuis: een Scoping Review
Mara Brouwers, Maastricht University

9.3 Een goudmijn aan tekst”: Hoe het gebruik van text-mining de langdurige ouderenzorg kan helpen bij het in kaart brengen van kwaliteit van zorg.
Coen Hacking, Maastricht University

W2 Participatief actieonderzoek in de praktijk: relationele zorg vanuit onverwachte hoek

Lieke De Kock, Leyden Academy on Vitality and Ageing

W3 De luisterzuster: co-design, evaluatie en productie van een interventie die ouderen

Willeke Vos, Tilburg University

14:30

Wisseltijd

Parallelronde 3

14:40-15:40

S10 Kansen en uitdaging van reablement voor de Nederlandse ouderenzorg

Silke Metzelthin, Lise Buma, Ines Mouchaers & Stan Vluggen Maastricht University

S11 Positieve benaderingen in de zorg voor mensen met dementie

Maud Graff, Geeske Peeters, Phebe Das, Noortje Kloos Radboudumc & Minke Nieuwboer, HAN University for Applied Sciences

S12 Papersessie: Sociaaleconomische gezondheidsverschillen en functioneren

Zie meer informatie

12.1 Opleidingsverschillen in de sociale netwerkomvang, diversiteit en sociale steun: een toenemende kloof tussen hoger en lager opgeleiden in latere generaties?
Bianca Suanet, Vrije Universiteit Amsterdam

12.2 Functioneren van ouderen in Nederland tijdens de pandemie: De Longitudinal Aging Study Amsterdam COVID-19 exposure index
Emiel Hoogendijk, Amsterdam UMC

12.3 The importance of age-friendly neighbourhoods for well-being realisation among older people in the Netherlands with a Turkish migration background
Anna Petra Nieboer, Erasmus Universiteit Rotterdam

S13 De impact van de Covid-19 situatie op mentale gezondheid, gezondheids-gerelateerd gedrag en de zorgsituatie van ouderen

Martijn Huisman, Epidemiology and Data Science, Amsterdam UMC Almar Kok, Epidemiology and Data Science, Amsterdam UMC Theo Van Tilburg, Vrije Universiteit, Amsterdam & Marjolein Broese van Groenou, Vrije Universiteit, Amsterdam

W4 De Wegwijzer en In Gesprek!

Gea van Dijk, Noorderbeedte

15:40

Pauze

Afsluiting

16:15

Keynote: Kouwe Kermis of Vrolijk Verval

Hedy d’Ancona, voormalig lid Europees Parlement, Nederlandse sociologe, sociaal geografe, politica en feministe

Vrolijk Verval is de titel van een boekje dat vorig jaar verscheen en 7 drukken beleefde. Kouwe Kermis is een boekje dat komend najaar gaat verschijnen Ik ontleen aan die twee boekjes de titel van mijn bijdrage op 14 oktober. Op een luchtige manier behandel ik de verkeerde beeldvorming over de oudere mens. Zoals ik me voorheen(en nog) druk maakte over de emancipatie van de vrouw, richt ik mijn verontwaardiging nu op de uitblijvende emancipatie van ouderen.

Hedy-dAncona-

Uitreiking prijzen

Janneke Witsenburg Posterprijs

Uitreiking Professor Schreuder Dissertatieprijs

Uitreiking Professor Joep Munnichs Scriptieprijs

Slotwoord

Dr. Eric Schoenmakers, voorzitter congrescommissie, bestuurslid NVG-KNOWS, Fontys Hogeschool

17:15

Borrel