arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

vrijdag 01 nov

09:00

Ontvangst

PLENAIR

09:30

Opening

Susan Picavet, voorzitter congrescommissie, RIVM, Ruud Kempen, voorzitter NVG KNOWS, Universiteit Maastricht

09:40

Keynote lezing: Samen ouder worden met technologie

Dr. Marian Adriaansen, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen”

09:40

Uitreiking Professor Joep Munnichs Scriptieprijs 2019

POSTERSESSIE & OCHTENDPAUZE

11:30

Groep PA: Preventie & Public Health

11:30

Groep PB: Samen en sociaal

11:30

Groep PC: In zorg

EERSTE RONDE SYMPOSIA

11:20

S1 Existentiële eenzaamheid, zingeving en luisteren: recente ontwikkelingen en de toekomst in eenzaamheidsonderzoek en praktijk

11:20

S2 Man–vrouw verschillen in gezondheid tijdens de veroudering

11:20

S3 Effecten van bewegen bij mensen met dementie

11:20

S4 Het Verhaal Achter de Cijfers: de Kracht van Narratieve Methoden om Kwaliteit te Meten

11:20

S5 Gerontologisch onderzoek onder migranten (4x mondelinge presentatie)

11:20

W1 De Brein Omgeving Methodiek BOM™, een methodiek waarmee de thuis omgeving van ouderen en mensen met dementie gunstig gemaakt wordt.

12:25

Lunchpauze

TWEEDE RONDE SYMPOSIA

13:30

S6 Ouderen van de toekomst: zorg en wonen

13:30

S7 Valangst bij ouderen – recente bevindingen uit Nederlands onderzoek

13:30

S8 Bevorderen van zelfredzaamheid bij ouderen – een uitdaging voor professionals?

13:30

S9 Van een benadering gericht op tekorten naar een benadering gericht op krachten van kwetsbare ouderen

13:30

S10 Innovatieve initiatieven in de gerontologie (4x mondelinge presentatie)

13:30

W2 Organiseren van steun in het zorgnetwerk rondom een thuiswonende oudere

DERDE RONDE SYMPOSIA

14:40

S11 Veerkracht van ouderen: van een a-priori- tot complexsysteembenadering

14:40

S12 Uitingen van leeftijdsdiscriminatie in onze samenleving

14:40

S13 Langdurige zorg: de rol van de overheid, de werkgever en het individu

14:40

S14 Integrale zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen: wat kan beter en wat kunnen we leren van andere Europese landen?

14:40

S15 Gelukkig oud worden in een dynamische samenleving

14:40

W3 Richtlijn ‘eenzaamheid’ voor wijkverpleegkundigen

15:40

Middagpauze

PLENAIR

16:15

Prof. dr. D.L. Knook lezing: Tweelingen, genetica en levensloop

Prof. dr. Dorret Boomsma, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam

17:05

Uitreiking Janneke Witsenburg Posterprijs 2019 & Uitreiking Professor Schreuder Dissertatieprijs 2019