Tineke Fokkema

Tineke Fokkema is senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) binnen de themagroep ‘Migratie en Migranten’. Tevens is zij bijzonder hoogleraar ‘Ageing, Families and Migration’ bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSBS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De leerstoel is de eerste in Nederland die zich richt op de diversiteit aan oudere migranten. Hierbij is er speciale aandacht voor vraagstukken binnen het sociale en welzijnsdomein. Zo wordt er gekeken naar eenzaamheid en de effecten van migratie op relaties, zowel binnen het gezin als met achtergebleven familieleden in het herkomstland. Verder is zij coördinator van de Standing Committee ‘Older migrants’ binnen IMISCOE, Europa’s grootste onderzoeksnetwerk op het terrein van internationale migratie, integratie en sociale cohesie.

In haar werk worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve data en methoden gebruikt. De resultaten hiervan worden veelal gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van sociologie/gerontologie, migratie en demografie/geografie. Verder geeft zij regelmatig lezingen voor professionals en een breder publiek, en maakt zij deel uit van adviescommissies en consortia. Als projectleider van het onlangs gehonoreerde NWA-onderzoeksproject PROMISE gaat zij de komende vier jaar, samen met vooraanstaande onderzoekers en maatschappelijke partners, aan de slag om meer inzicht te krijgen in het taboe rondom eenzaamheid onder oudere migranten en de diversiteit in vormen en oorzaken van hun eenzaamheid. Deze nieuwe kennis wordt vertaald naar praktische tools en handvatten om meer eenzame oudere migranten te bereiken en hun eenzaamheid effectiever aan te pakken.

  • 2: Novel implants, therapies & fitting

    How can we understand how cochlear implants work better, using a range of models

    Datum: 01 jun 2023Tijd: 10:30 - 11:30 CET